DELTA kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2024 04 04 įvykusio pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

 1. Kredito unijos valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių ir pirmininko rinkimai:
  1.1. Atšaukti Valdybos nariai: Erika Puikienė, Lolita Radišauskienė, Tomas Korla. Gytis Raudonis, Olga Zelenkova.
  1.2. Atšauktas Valdybos pirmininkas Erika Puikienė.
  1.3. Naujai kadencijai Valdybos nariais išrinkti: Raimondas Burkovskis, Darius Čaplikas, Irmantas Dobilas, Arvydas Vainoras ir Loreta Masevič.
  1.4. Valdybos pirmininku išrinktas Raimondas Burkovskis.
 2. Kredito unijos paskolų komiteto narių atšaukimo ir naujų paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai:
  2.1. Atšaukti paskolų komiteto nariai: Živilė Pintukaitė, Elena Malachuta ir Georgij Zelenkov.
  2.2. Atšauktas Paskolų komiteto pirmininkas Živilė Pintukaitė.
  2.3. Naujai kadencijai Paskolų komiteto nariais išrinkti: Tadas Vilčinskas, Ieva Kryžanauskienė ir Giedrė Miškinytė.
  2.4. Paskolų komiteto pirmininku išrinktas Tadas Vilčinskas.

Teikti informaciją apie įvykusį susirinkimą įgaliotas kredito unijos l.e.p. administracijos vadovas Gytis Raudonis, tel.+370 683 56566, el.p.: g.raudonis@lku.lt.

Kredito unijos „DELTA“ Valdyba