Sąskaita DELTA kredito unijoje

Tvarkykite kasdienius finansinius reikalus!

Turėdami mokėjimo sąskaitą DELTA kredito unijoje, galite:

 • Laikyti ir kaupti pinigus;
 • Pasirinkti mokėjimo paslaugų krepšelį;
 • Išgryninti lėšas visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje;
 • Į sąskaitą gauti darbo užmokestį ir kitas pajamas;
 • Pervesti pinigus į kitas sąskaitas Lietuvoje ir užsienyje;
 • Gauti pinigus iš kitų saskaitų Lietuvoje ir užsienyje
 • Patogiai valdyti savo pinigus, mokėti už prekes ir paslaugas internetu ar atvykus į kredito unijos skyrių;
 • Apmokėti komunalinius mokesčius.

 

Fiziniai asmenys, norintys atsidaryti sąskaitą DELTA kredito unijoje, turi:

 • Atvykus į kredito uniją arba internetu užpildyti prašymą tapti DELTA kredito unijos nariu;
 • Užpildyti fizinio asmens anketą;
 • Pateikti galiojantį LR asmens tapatybės dokumentą;
 • Sumokėti pagrindinį 30 EUR pajų;
 • Sudaryti sutartį.

 

Kad įmonė galėtų atsidaryti sąskaitą DELTA kredito unijoje, jos akcininkai kurių bendra turimų akcijų dalis sudaro 51 ar daugiau proc, turi įstoti į Kredito unijos narius. Po to ir įmonė gali tapti Kredito Unijos nariu ir  atidaryti sąskaitą.

 

Juridiniai asmenys, norintys atsidaryti sąskaitą DELTA kredito unijoje, turi:

 • Atvykus į kredito uniją arba internetu užpildyti juridinio asmens prašymą tapti DELTA kredito unijos nariu;
 • Atvykus į kredito uniją arba internetu užpildyti juridinio asmens anketą;
 • Sumokėti pagrindinį 60 EUR pajų.
 • Pateikti šiuos dokumentus:
  – Rašytinį sprendimą įstoti į DELTA kredito uniją ir įsigyti 60 EUR pajų;
  – Dokumentų, įrodančių įmonės steigimą, originalą arba nuorašą;
  – Išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro originalą (turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesi) arba VĮ Registrų centro prieigos kodą, kuris būtinas norint gauti elektroninį sertifikuotą juridinio asmens išrašą;
  – Jei juridinis asmuo – tikroji arba komanditinė ūkinė bendrija, jungtinės veiklos sutartį arba nuorašą;
  – Dokumentą, įrodantį vadovo paskyrimą;
  – Įmonės antspaudą, jei jį privalu turėti;
  – Sutartį sudarančio asmens galiojantį LR asmens tapatybės dokumentą;
  – Jei įmonė – uždaroji akcinė bendrovė, akcininkų sąrašą. Kitu atveju – VĮ Registrų centro prieigos kodą elektroniniam sertifikuotam Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenims apie juridinių asmenų dalyvius ir dalyvių sąrašus gauti.

Jūsų vardu atidaryti sąskaitą DELTA kredito unijoje gali ir kiti LR asmenys, turintys tam notarinį įgaliojimą bei dokumento, patvirtinančio Jūsų asmens tapatybę, kopiją.

Apie Jūsų teises vykdant mokėjimus Europoje skaitykite čia.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.

 


 

Turite klausimų dėl sąskaitos atidarymo DELTA kredito unijoje? Susisiekite su mumis telefonu: 862122632 arba el. paštu delta@lku.lt