Įkaniai

PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
Pniginių lėšų pervedimai eurais Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje) 0,25 Eur 0,25 Eur
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) 0,45 Eur 0,45 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,25 Eur 0,25 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje) 0,25 Eur 0,25 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) 0,20 Eur 0,20 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje) 2,00 Eur 2,00 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) 0,25 Eur 0,25 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, neskubus (kredito unijoje) 5,00 Eur 5,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) 15,00 Eur 18,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (kredito unijoje) 22,00 Eur 25,00 Eur
Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (kredito unijoje) 36,00 Eur 39,00 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 5,00 Eur 5,00 Eur
PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
Gautų lėšų įskaitymas (administravimas) Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais 0,00 Eur 0,00 Eur
Lėšos, gautos kredito unijos viduje, eurais 0,10 Eur 0,10 Eur
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės, eurais 0,23 Eur 0,23 Eur
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų, eurais 0,25 Eur 0,25 Eur
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių 10,00 Eur 5,00 Eur
PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
Sąskaitos tvarkymas Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Sąskaitos atidarymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje) 2,00 Eur (terminas iki 1 m.) 2,50 Eur
Sąskaitos išrašo tvirtinimas (kredito unijoje) 2,00 Eur (terminas iki 1 m.) 2,50 Eur
PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
Valiutos keitimas Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Grynaisiais pinigais unijos nariams (kredito unijoje) neteikiama neteikiama
Grynaisiais pinigais ne unijos nariams neteikiama neteikiama
PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
Grynųjų pinigų išmokėjimas Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
sąskaitos kredito unijoje iki 500 Eur/mėn – 0 eur
virš 500 Eur/mėn – 0,6 proc./min 2 Eur
iki 500 Eur/mėn – 0 eur
virš 500 Eur/mėn – 0,65 proc./min 2 Eur
Debeto kortele kredito unijoje iki 500 Eur/mėn. – 0,30 Eur
virš 500 Eur/mėn. – 0,6 proc. min 2 Eur
Kredito kortele kredito unijoje iki 500 Eur/mėn. – 0,30 Eur
virš 500 Eur/mėn. – 0,65 proc. min 2 Eur
Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose iki 300 Eur/mėn. – 0,00 Eur
virš 300 Eur/mėn. – 1,00 proc.//min 0,30 Eur
Kredito kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 1,5 proc. nuo gryninamos pinigų sumos//min 1,00 Eur
Debeto kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 2 proc. nuo gryninamos pinigų sumos//min 2,03 Eur
Kredito kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 2,5 proc. nuo gryninamos pinigų sumos//min 2,90 Eur
Debeto ir Kredito kortele per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) 0,71 Eur
PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
Grynųjų pinigų įmokėjimas Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Į savo sąskaitą (kredito unijoje) 0,3 proc. (iki 3000,00 Eur per mėn. nemokamai) 0,3 proc. (iki 3000,00 Eur per mėn. nemokamai)
Į kito asmens sąskaitą 0,3 proc. (iki 3000,00 Eur per mėn. nemokamai) 0,3 proc. (iki 3000,00 Eur per mėn. nemokamai)
Į debeto ir kredito kortelę per V-POS 0,30 Eur
Į debeto ir kredito kortelę per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) 1,00 Eur
PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
Įmokos už paslaugas Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Grynaisiais pinigais 0,20 Eur 0,20 Eur
Internetu 0,15 Eur 0,15 Eur
PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
Mokėjimo kortelės Debeto kortelė Maestro Kredito kortelė MasterCard Standard Kredito kortelė MasterCardBusines
Išdavimas 6,99 Eur 10,00 Eur 12,00 Eur
Aptarnavimas / mėn. 0,50 Eur 0,60 Eur 0,80 Eur
Atnaujinimas 6,99 Eur 10,00 Eur 12,00 Eur
Blokavimas 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Informacija apie likutį (kredito unijoje) 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Informacija apie likutį per V-POS 0,12 Eur 0,12 Eur 0,12 Eur
Informacija apie likutį First Data Lietuva 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Informacija apie likutį bankomate Lietuvoje 0,20 Eur 0,25 Eur 0,25 Eur
PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR
Vienkartinis kredito sutarties sudarymo mokestis Nuo 1 proc. iki 3 proc. // min. 50,00 Eur
Kredito sutarties sąlygų pakeitimas Nuo 0,5 proc. iki 1,5 proc. nuo paskolos likučio // min. 50,00 Eur
Mokestis už išankstinį kredito grąžinimą Kaip numatyta sutartyje
Kredito refinansavimo mokestis Kaip numatyta sutartyje
Įkeičiamo nekilnojamo turto draudimo nepateikimas 50,00 Eur
Kredito sutarties sąlygų nevykdymas / užtikrinimo priemonių hipotekos neregistravimas pagal sutartyje numatytus terminus 2 proc. didesnė metinė palūkanų norma
Kredito sutarties sąlygų nevykdymas / kredito tikslinio panaudojimo dokumentų nepateikimas pagal sutartyje numatytus terminus 2 proc. didesnė metinė palūkanų norma
Kredito sutarties sąlygų nevykdymas / finansinių ataskaitų (dokumentų) nepateikimas pagal sutartyje numatytus terminus 50,00 – 300,00 Eur
pirmas raginimas – 50,00 Eur
antras raginimas – 100,00 Eur
trečias raginimas – 300,00 Eur
Garantinio rašto parengimas 0,00 Eur
Pažymos (išskyrus VMI, VSDFV) 50,00 Eur
Pažymos apie sąskaitų likučius mirus unijos nariui 0,00 Eur
Už hipotekos lakšto išregistravimą 50,00 Eur
Leidimų/sutikimų, susijusių su įkeistu turtu/užtikrinimo priemonėmis, išdavimas 25,00 Eur
Refinansavimo rašto parengimas kitoms kredito įstaigoms 50,00 Eur
Archyvinių dokumentų kopijų išdavimas 10,00 Eur/ 1 vnt.
Kortelių (Debeto ir Kredito) pretenzijos nagrinėjimas 12,00 Eur
PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR
Stojamoji įmoka 6,00 Eur
Privalomas pajinis įnašas fiziniam asmeniui 30,00 Eur
Stojamoji įmoka juridiniam asmeniui 50,00 Eur
Privalomas pajinis įnašas juridiniam asmeniui 60,00 Eur
Veiklos teritorija Kauno m., Kauno ir Kaišiadorių raj.