Kredito unijos „DELTA“ narių dėmesiui!

2023  m. kovo mėn. 20 d. 16 val. unijos patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 292 B, Kaunas, šaukiamas kredito unijos “DELTA”, buveinės adresas Savanorių pr. 292 B, Kaunas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Dėl unijos narių informavimo, kad unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas, to priežastys bei priemonių plano patvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas Valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.
  9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.: 837 32 44 57; +370 683 56566, el.p.- l.radisauskiene@lku.lt.

Neįvykus 2023 m. kovo mėn. 20 d. KU “DELTA“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, šaukiamas 2023 m. kovo mėn. 29 d. 16 val. Susirinkimas vyks adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „DELTA“ interneto svetainėje adresu arba www.delta.lku.lt, arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę arba atsiųsti paštu adresu: Savanorių pr. 292B, Kaunas iki š. m. kovo mėn. 20 dienos 14 val.

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

KU “DELTA“ Valdyba