Kredito unijos „DELTA“ narių dėmesiui!

Dėl pasikeitusius darbotvarkės VNS perkeliamas:

2024  m. kovo mėn. 29 d. 16 val. unijos patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 292 B, Kaunas, šaukiamas kredito unijos “DELTA”, buveinės adresas Savanorių pr. 292 B, Kaunas, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Kredito unijos valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių ir pirmininko rinkimai.

2. Kredito unijos paskolų komiteto narių atšaukimo ir naujų paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą kredito unijos l.e.p. administracijos vadovas Gytis Raudonis, tel.: 837 32 44 57; +370 683 56566, el.p.- delta@lku.lt.

Neįvykus 2024 m. kovo mėn. 29 d. KU “DELTA“ neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, šaukiamas 2024 m. balandžio mėn. 04 d. 16 val. Susirinkimas vyks adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite atsisiųsti kredito unijos „DELTA“ interneto svetainėje adresu www.deltaunija.ltarba rasti klientų aptarnavimo vietoje, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę arba atsiųsti paštu adresu: Savanorių pr. 292B, Kaunas iki š. m. kovo mėn. 22 dienos 14 val.

KU “DELTA“ Valdyba