Visuotinio narių susirinkimo priimti sprendimai

KREDITO UNIJOS „DELTA“

VISUOTINIO NEEILINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
įvykusio
2023-12-28
PRIIMTI SPRENDIMAI

            Šis neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyko įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo.

Kredito unijos nariams apie neeilinio visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai.

Supažindiname su kredito unijos „DELTA“ visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:

  1. Paskolų komiteto nare išrinkta Elena Malachuta.

1. 1. Paskolų komiteto pirmininku išrinkta Živilė Pintukaitė.

  1. Unijos nauja įstatų redakcija patvirtinta.

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos „DELTA“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Teikti informaciją apie įvykusį susirinkimą įgaliota kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.+370 683 56566, el.p.: l.radisauskiene@lku.lt.

 

Kredito unijos „DELTA“ Valdyba