Šaukiamas kredito unijos “DELTA” visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „DELTA“ narių dėmesiui!

2023  m. gruodžio mėn. 19 d. 16 val. unijos patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 292 B, Kaunas, šaukiamas kredito unijos “DELTA”, buveinės adresas Savanorių pr. 292 B, Kaunas, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.
  2. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.: 837 32 44 57; +370 683 56566, el.p.- l.radisauskiene@lku.lt.

Neįvykus 2023 m. gruodžio mėn. 19 d. KU “DELTA“ neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, šaukiamas 2023 m. gruodžio mėn. 28 d. 16 val. Susirinkimas vyks adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite atsisiųsti kredito unijos „DELTA“ interneto svetainėje adresu www.deltaunija.lt, arba rasti klientų aptarnavimo vietoje, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę arba atsiųsti paštu adresu: Savanorių pr. 292B, Kaunas iki š. m. gruodžio mėn. 19 dienos 14 val.

KU “DELTA“ Valdyba