Pakartotinio VNS (visuotinio nariu sisirinkimo) priimti sprendimai

KREDITO UNIJOS „DELTA“ VISUOTINIO EILINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO įvykusio

2024-04-24

PRIIMTI SPRENDIMA

 

Šis eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyko įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu.

Kredito unijos nariams apie eilinio visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai.

Supažindiname su kredito unijos „DELTA“ visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  6. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Unijos nauja įstatų redakcija patvirtinta

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos „DELTA“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie įvykusį visuotinį narių susirinkimą kredito unijos administracijos vadovas Gytis Raudonis, tel.: 837 32 44 57; +370 683 56566, el.p.- g.raudonis@lku.lt.

Kredito unijos „DELTA“ Valdyba