Pakartotinis eilinis visuotinis DELTA Kredito Unijos narių susirinkimas!

Kredito unijos „DELTA“ narių dėmesiui!

Neįvykus 2024 m. balandžio mėn. 19 d. KU “DELTA“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui (nėra kvorumo), pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, šaukiamas 2024 m. balandžio mėn. 24 d. 16 val. Susirinkimas vyks adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas Valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą kredito unijos administracijos vadovas Gytis Raudonis, tel.: 837 32 44 57; +370 683 56566, el.p.- g.raudonis@lku.lt.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite atsisiųsti kredito unijos „DELTA“ interneto svetainėje adresu www.delta.lku.lt, arba rasti klientų aptarnavimo vietoje, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę arba atsiųsti paštu adresu: Savanorių pr. 292B, Kaunas iki š. m. balandžio mėn. 24 dienos 14 val.

KU “DELTA“ Valdyba